El Catàleg de la Biblioteca de la Fundació Palau accessible via web

CMS:  PMB

La Fundació va ser inaugurada l'any 2003, amb l'objectiu de conservar i difondre el fons artístic i documental de Josep Palau i Fabre, amic personal de Pablo Picasso i un dels principals especialistes en la seva obra.

El fons bibliogràfic de la Fundació Palau està compost per més quinze mil volums, centrats principalment en l'àmbit picassià i en la literatura catalana. De tot aquest material, en serà consultable a través del catàleg en línia  tota la bibliografia relacionada amb Picasso així com totes les obres i la bibliografia de Palau i Fabre, i també la relacionada amb Palau Oller.

Catàleg de la Biblioteca de la Fundació Palau