Mynerva

Ample24 hem desenvolupat un Sistema de Gestió de Continguts (Content Management System o CMS), de codi obert, suportada en bases de dades, que ajuda gestionar de tot el procés comunicatiu i informatiu d’un ajuntament.

Aquest CMS rep el nom de Mynerva, està desenvolupat íntegrament per nosaltres, i recull l’experiència de més de 20 anys dels departaments de premsa i comunicació de diversos ajuntaments catalans i d’alguns dinamitzadors d’entitats del món associatiu.

La seva implantació és senzilla i el seu ús i aprenentatge són molt intuïtius pels qui l'han d'utilitzar i administrar. Per administrar el web no es necessiten coneixements informàtics avançats.

Mynerva té moltes funcionalitats que poden aplicar-se progressivament, a mesura que els seus usuaris van descobrint els nous sistemes de treball en xarxa a la seva organització.

Característiques principals de la Mynerva

 •  Accessibilitat WCAG V2 AAA.
 •  Accés amb desconnexió dels fulls d'estil.
 •  Possibilitat de generar adreces web amigables i comprensibles.
 •  Adaptat a la navegació amb terminals mòbils i als navegadors més comuns per ordinador, Internet Explorer, Firefox, Chrome i Safari en les versions més consolidades, usant la tecnologia relacionada amb el concepte “Responsive web design”.
 •  Repositori comú i únic de tots els documents, imatges i elements multimèdia.
 •  Directori d’usuaris basat en rols.
 •  Creació i gestió de “minisites” per a l'organització i publicació de diferents tipus de seccions.
 •  Facilitat per a l’edició i publicació simple d’imatges, àudio i vídeo amb l'editor WYSIWYG TinyMCE
 •  Facilitat per a publicar continguts a diferents xarxes socials.
 •  Facilitat de subscripció per mitjà de RSS o correu electrònic a les diferents seccions.
 •  Facilitat per enllaçar continguts localitzats geogràficament amb les eines que proporciona Google Maps.
 •  Estadístiques detallades de les visites.
 •  Versió multi-idioma i possibilitat d’incorporar a totes les pàgines el traductor automàtic de Google (menys les pàgines https, si es desenvolupa aquest protocol).
 •  Incorpora el Segell de data i hora als documents que ho requereixin de forma automàtica.
 •  Preparat per crear la Seu electrònica municipal i publicar els documents i pàgines que hi pertanyin amb certificat de Seu electrònica (certificat de Dispositiu de servidor segur-1 Seu electrònica) d’acord amb l’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 •  Desenvolupat i mantingut íntegrament amb programari lliure.