Últim projecte: Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme